cactus.io logo

HTML Color Codes

Grey color names

 Gainsboro#DCDCDC#dcdcdc
 LightGrey#D3D3D3#d3d3d3
 Silver#C0C0C0#c0c0c0
 DarkGray#A9A9A9#9a9a9
 Gray#808080#808080
 DimGray#696969#696969
 LightSlateGray#778899#778899
 SlateGray#708090#708090
 DarkSlateGray#2F4F4F#2f4f4f
 Black#000000#000000

Red Color Names

 IndianRed#CD5C5C#cd5c5c
 LightCoral#F08080#f08080
 Salmon#FA8072#fa8072
 DarkSalmon#E9967A#e9967a
 LightSalmon#FFA07A#ffa07a
 Crimson#DC143C#dc143c
 Red#FF0000#ff0000
 FireBrick#B22222#b22222
 DarkRed#8B0000#8B0000

Pink color names

 Pink#FFC0CB#ffc0cb
 LightPink#FFB6C1#ffb6c1
 HotPink#FF69B4ff69b4
 DeepPink#FF1493#ff1493
 MediumVioletRed#C71585#c71585
 PaleVioletRed#DB7093#db7093

Orange color names

 LightSalmon#FFA07A#ffa07a
 Coral#FF7F50#ff7f50
 Tomato#FF6347#ff6347
 OrangeRed#FF4500#ff4500
 DarkOrange#FF8C00#ff8c00
 Orange#FFA500#ffa500

Yellow color names

 Gold#FFD700#ffd700
 Yellow#FFFF00#ffff00
 LightYellow#FFFFE0#ffffe0
 LemonChiffon#FFFACD#fffacd
 LightGoldenrodYellow#FAFAD2#fafad2
 PapayaWhip#FFEFD5#ffefd5
 Moccasin #FFE4B5#ffe4b5
 PeachPuff#FFDAB9#ffdab9
 PaleGoldenrod#EEE8AA#eee8aa
 Khaki#F0E68C#f0e68c
 DarkKhaki#BDB76B#bdb76b

Purple color names

 Lavender#E6E6FA#e6e6fa
 Thistle#D8BFD8#d8bfd8
 Plum#DDA0DD#dda0dd
 Violet#EE82EE#ee82ee
 Orchid#DA70D6#da70d6
 Fuchsia#FF00FF#ff00ff
 Magenta#FF00FF#ff00ff
 MediumOrchid#BA55D3#ba55d3
 MediumPurple#9370DB#9370db
 Amethyst #9966CC#9966cc
 BlueViolet#8A2BE2#8a2be2
 DarkViolet#9400D3#9400D3
 DarkOrchid#9932CC#9932cc
 DarkMagenta#8B008B#8b008b
 Purple#800080#800080
 Indigo#4B0082#4b0082
 SlateBlue#6A5ACD#6a5acd
 DarkSlateBlue#483D8B#483d8b
 MediumSlateBlue#7B68EE#7b68ee

Green color names

 GreenYellow#ADFF2F#adff2f
 Chartreuse#7FFF00#7fff00
 LawnGreen#7CFC00#7cfc00
 Lime#00FF00#00ff00
 LimeGreen#32CD32#32cd32
 PaleGreen#98FB98#98fb98
 LightGreen#90EE90#90ee90
 MediumSpringGreen#00FA9A#00fa9a
 SpringGreen#00FF7F#00ff7f
 MediumSeaGreen #3CB371#3cb371
 SeaGreen #2E8B57#2e8b57
 ForestGreen#228B22#228b22
 Green#008000#008000
 DarkGreen#006400#006400
 YellowGreen#9ACD32#9acd32
 OliveDrab#6B8E23#6b8e23
 Olive#808000#808000
 DarkOliveGreen #556B2F#556b2f
 MediumAquamarine#66CDAA#66cdaa
 DarkSeaGreen#8FBC8F#8fbc8f
 LightSeaGreen#20B2AA#20b2aa
 DarkCyan #008B8B#008b8b
 Teal008080#008080

Blue color names

 Aqua#00FFFF#00ffff
 Cyan#00FFFF#00ffff
 LightCyan#E0FFFF#e0ffff
 PaleTurquoise#AFEEEE#afeeee
 Aquamarine#7FFFD4#7fffd4
 Turquoise#40E0D0#40e0d0
 MediumTurquoise#48D1CC#48d1cc
 DarkTurquoise#00CED1#00ced1
 CadetBlue#5F9EA0#5f9ea0
 SteelBlue#4682B4#4682b4
 LightSteelBlue#B0C4DE#b0c4de
 PowderBlue#B0E0E6#b0e0e6
 LightBlue#ADD8E6#add8e6
 SkyBlue#87CEEB#87ceeb
 LightSkyBlue#87CEFA#87cefa
 DeepSkyBlue#00BFFF#00bfff
 DodgerBlue#1E90FF#1e90ff
 CornflowerBlue#6495ED#6495ed
 MediumSlateBlue#7B68EE#7b68ee
 RoyalBlue#4169E1#4169e1
 Blue#0000FF#0000ff
 MediumBlue#0000CD#0000cd
 DarkBlue #00008B#00008b
 Navy#000080#000080
 MidnightBlue#191970#191970

Brown color names

 Cornsilk#FFF8DC#fff8dc
 BlanchedAlmond#FFEBCD#ff3bcd
 Bisque#FFE4C4#ffe4c4
 NavajoWhite#FFDEAD#ffdead
 Wheat#F5DEB3#f5deb3
 BurlyWood#DEB887#deb887
 Tan#D2B48C#d2b48c
 RosyBrown#BC8F8F#bc8f8f
 SandyBrown#F4A460#f4a460
 Goldenrod#DAA520#daa520
 DarkGoldenrod#B8860B#b8860b
 Peru#CD853F#cd853f
 Chocolate#D2691E#d2691e
 SaddleBrown#8B4513#8b4513
 Sienna#A0522D#a0522d
 Brown#A52A2A#a52a2a
 Maroon#800000#800000

White color names

 White#FFFFFF#ffffff
 Snow#FFFAFA#fffafa
 Honeydew#F0FFF0#f0fff0
 MintCream#F5FFFA#f5fffa
 Azure#F0FFFF#f0ffff
 AliceBlue#F0F8FF#f0f8ff
 GhostWhite#F8F8FF#f8f8ff
 WhiteSmoke#F5F5F5#f5f5f5
 Seashell#FFF5EE#fff5ee
 Beige#F5F5DC#f5f5dc
 OldLace#FDF5E6#fdf5e6
 FloralWhite#FFFAF0#fffaf0
 Ivory#FFFFF0#fffff0
 AntiqueWhite#FAEBD7#faebd7
 Linen#FAF0E6#faf0e6
 LavenderBlush#FFF0F5#fff0f5
 MistyRose#FFE4E1#ffe4e1